Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

Historie

Hudební školství v Novém Jičíně má dlouholetou tradici. Vzhledem k tomu, že město a okolí bylo osídleno výhradně německým obyvatelstvem, první hudební škola byla založena již v roce 1869 z podnětu Antonína Mischanského. Vyučovalo se zpěvu, hře na housle, klavír a varhany. Žáci školy se každoročně podrobovali veřejným zkouškám.

První česká hudební škola vznikla ve městě v roce 1927 zásluhou Okresního osvětového sboru, který zabezpečoval veškeré kulturní dění české menšiny v Novém Jičíně. Tato hudební škola působila až do roku 1938. K znovuobnovení hudební školy došlo 6. září 1945, kdy byl zahájen první poválečný školní rok a v Novém Jičíně působí bez přestávky až dodnes.

Současnost

Základní umělecká škola Nový Jičín  je institucí s dlouhou a úspěšnou tradicí.  Základy její současné podoby položil v roce 1945 pan Josef Váňa. Z původně hudební školy se během let změnila ve školu tříoborovou, v níž se lze vzdělávat v hudebním, výtvarném a tanečním oboru.  Žáci jsou systematicky vzděláváni podle školního vzdělávacího  programu Přes překážky ke hvězdám. 

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Ředitelem školy je od roku 2009 houslista Jan Machander. 

Kapacita školy je 880 žáků a zájem o studium pravidelně tuto kapacitu převyšuje.

Škola sídlí ve dvou sousedních budovách v centru města na adrese Derkova 1, 3 a také v místě poskytovaného vzdělávání v ZŠ Jubilejní.