Úplata za vzdělávání 2020/2021

Taneční obor :
Přípravné studium 1400,- Kč  ročně
Základní studium   2600,- Kč  ročně

Výtvarný obor:
Přípravné studium: 2000,- Kč ročně
Základní studium:  2800,- Kč ročně

Hudební obor:
kolektivní výuka-pěvecké sbory: 1500,- Kč ročně
individuální výuka: 3400,- Kč ročně
individuální výuka skupinová: 2600,- Kč ročně     

V odůvodněných případech lze požádat ředitele školy o rozložení platby do více splátek. Dohodnutý splátkový kalendář je nutno přijít osobně podepsat. Úplata za vzdělávání  je předepsána na školní rok a je nevratná, kromě výjimečných případů hodných zvláštního zřetele (zejména zdravotní důvody), které posoudí ředitel školy.
Comments