O škole

Historie
 
Hudební školství v Novém Jičíně má dlouholetou tradici. Vzhledem k tomu, že město a okolí bylo osídleno výhradně německým obyvatelstvem, první hudební škola byla založena již v roce 1869 z podnětu Antonína Mischanského. Vyučovalo se zpěvu, hře na housle, klavír a varhany. Žáci školy se každoročně podrobovali veřejným zkouškám.
První česká hudební škola vznikla ve městě v roce 1927 zásluhou Okresního osvětového sboru, který zabezpečoval veškeré kulturní dění české menšiny v Novém Jičíně. Tato hudební škola působila až do roku 1938. K znovuobnovení hudební školy došlo 6. září 1945, kdy byl zahájen první poválečný školní rok a v Novém Jičíně působí bez přestávky až dodnes.
 
Současnost
 
V současné době je sídlo ZUŠ budova v centru města ve dvou sousedících  budovách  na ulici Derkova.
ZUŠ v Novém Jičíně je školou tříoborovou (hudební, taneční a výtvarný), která má svá specifika. Těmi je především dlouholetá tradice pěveckých sborů. Koncertní sbor Ondrášek je ve svém oboru činnosti špičkové těleso, které po celou dobu svého působení reprezentuje školu, zřizovatele, město i stát v mnoha zemích několika kontinentů. Vytvořit zázemí a materiálně-technické podmínky pro takto rozsáhlou činnost nebylo a nebude jednoduché. V současnosti soubor pracuje v dobrých podmínkách v budově Derkova 3, s promyšlenou organizací a koncepcí.
 
Taneční obor má vysokou úroveň zásluhou kvalitních pedagogů, kteří se systematicky vzdělávají a mají vytvořenu velmi dobrou koncepci své práce.  Pravidelně se s úspěchem účastní soutěžních přehlídek a pořádá samostatné taneční večery v Beskydském divadle.
Tradičně kvalitní je obor výtvarný. Absolventi jsou dobře připravováni ke studiu na uměleckých či pedagogických školách, úspěšnost jejich přijetí je poměrně vysoká. Výtvarné práce našich dětí jsou také pravidelně oceňovány v republikových i mezinárodních soutěžích.
Nezanedbatelné jsou také úspěchy hudebního oboru. Svědčí o tom umístění našich žáků v soutěží pořádaných MŠMT pro ZUŠ. V roce 2005 nám největší radost udělali žáci kytarového oddělení, kteří v krajském kole získali dvě první, jedno druhé a jedno třetí místo. Jana Horáková v celostátní soutěži PRAGUE JUNIOR NOTE nezaváhala a obsadila 1. místo.
Naše škola si našla pevné místo v kulturním životě celého regionu. Značná pozornost je věnována propagaci školy na veřejnosti. Spolupráce s městem, veřejnými institucemi i práce pro veřejnost má každoročně dobré výsledky. Velké množství koncertů a vystoupení při různých příležitostech se setkává se zájmem posluchačů a diváků.

PROVOZNÍ DOBA

od 01.09.2009 do 30.06.2010

Pondělí07:00 - 19:00
Úterý07:00 - 19:00
Středa07:00 - 19:00
Čtvrtek07:00 - 19:00
Pátek07:00 - 19:00