Vaše škola od roku 1945

O škole

Základní umělecká škola Nový Jičín je institucí s dlouhou a úspěšnou tradicí.
Základy její současné podoby položil v roce 1945 pan Josef Váňa. Z původně hudební školy se během let změnila ve školu tříoborovou, v níž se lze vzdělávat v hudebním, výtvarném a tanečním oboru.
Žáci jsou systematicky vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Přes překážky ke hvězdám.

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Ředitelem školy je od roku 2009 houslista Jan Machander. Kapacita školy je 880 žáků a zájem o studium pravidelně tuto kapacitu převyšuje.
Škola sídlí ve dvou sousedních budovách v centru města na adrese Derkova 1, 3 a také v místě poskytovaného vzdělávání v ZŠ Jubilejní.

Více o škole