Výše úplaty za vzdělávání pro rok 2013-2014Pro školní rok 2013-2014 stanovuje ředitel školy výši úplaty za vzdělávání na pololetí v následující výši:

Hudební obor            1600,-
Skupinová výuka        1250,-
Kolektivní výuka-sbor (včetně studia pro dospělé)   700,-

Výtvarný obor           1300,-
Přípravné studium      1000,-

Taneční obor             1300,-
Přípravné studium      1000,-
Studium pro dospělé   1300


 Je nutné dle vyhlášky 71/2005 Sb. uhradit vždy na počátku pololetí:

I. pololetí - do 15.9.2012
II. pololetí - do 15.2.2013