Základní umělecká škola Vladislava Vančury Háj ve Slezsku a Církevní konzervatoř Opava
pořádají
V. ročník národní interpretační přehlídky


28. 3. 2012, aula Církevní konzervatoře Opava, 9 - 17 hodin


PROGRAM


9:00 klavír, zobcová flétna, kytara

ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku, Martina Kubicová, Petr Hanousek
F. Couperin: La morinéte - Dominik Kubica
J. S. Bach: Menuet G dur z Knížky pro Annu Magdalenu - Anastázie Štěpánková
J. S. Bach: Polonéza g moll z Knížky pro Annu Magdalenu - Marek Lipka
J. S. Bach: Malé preludium F dur č. 8 - Martin Raška
J. S. Bach: Andante ze sonáty d moll BWV 964 - Pavel Štěpánek
ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín, Karin Basovníková
A. Vivaldi: Adagio, G. F. Händel: Allegretto - Tereza Vojvodíková
J. S. Bach: Malé preludium c moll - Eliška Basovníková
ZUŠ I. Žídka Kravaře, Dana Pešková
J. Ph. Kirnberger: Preludium - Eva Wiesnerová
ZUŠ V. Kálika Opava, Zoja Witassková
G. Ph. Telemann: Allegro, J. Pachelbel: Gavotte, J. S. Bach: Dudácká - Vojtěch Quis
J. S. Bach: Píseň - Vojtěch Quis a Klára Quisová
J. S. Bach: Polonéza g moll a Menuet d moll, J. Goldberg: Polonéza cis moll - Klára Quisová
W. F. Bach: Menuet G dur, C. Ph. E. Bach: Píseň, D. G. Türk: Dětský tanec - Anna Jakubcová
Anonym: Staré selské české tance 17-18st. (4 části) - Klára Zemanová
L. Boccherini: Menuet - Klára Zemanová a Kryštof Kovařík
C. Ph. E. Bach: Menuet f moll, W. F. Bach: Allegro - Kryštof Kovařík
J. S. Bach: Menuet G dur, Sarabanda d moll ze suity pro 2 nástroje, J. Goldberg: Polonéza fis moll - Markéta Šamárková
Církevní konzervatoř Opava, Pavel Plánský, kytarová spolupráce Dana Plánská
A. Vivaldi: Sonáta F dur pro altovou zobcovou flétnu a kytaru, RV 52 - Petr Prosser

10:00 housle, viola, klavír, zobcová flétna, komorní zpěv

ZUŠ V. Kálika Opava, Danuše Raabová, Marcela Foltisová, klavírní spolupráce Margareta Kristýnková
J. S. Bach: Píseň, Menuet - Jan Jašek
J. S. Bach: Pochod - Aneta Lindovská
J. S. Bach: Menuet - Adéla Marcinková
A. Vivaldi: Koncert G dur - Anna Hennhoferová
I. Hasse: Bourée a Menuet - Vojtěch Tomeček
A. Vivaldi: Koncert C dur (přepis houslového koncertu G dur) - Kristýna Hanková
A. Vivaldi: Koncert E dur (Allegro) - Kateřina Vítečková
ZUŠ Moravská Ostrava, Sokolská, Iva Manová, Daniel Bernátek
J. S. Bach: Menuet z Knížky pro Annu Magdalenu - Nina Kalafová
J. S. Bach: Invence F dur - Ji Yeong Park
ZUŠ E. Marhuly Ostrava Mariánské Hory, Pavla Kukalová, Zuzana Tomášková, Agáta Hypšová
Ph. E. Bach: Malá fantazie - Natálie Buchalová
Anonym: Gavotta, Píseň námořníků - Radek Perlega, Natálie Buchalová
Ph. E. Bach: Solffegio - Anna Pražáková
J. Pachelbel: Canon in D - Tereza Zedníčková, Jan Bukáček
A. Corelli: Sarabanda - Adriana Menkalová, Tereza Zedníčková
ZUŠ Klimkovice, Alena Žurková
G. F. Händel: Air - Martina Neuwirthová
G. Ph. Telemann: Gigue, L. Mozart: Musette - Jana Neuwirthová
Církevní konzervatoř Opava, Marcela Foltisová, Danuše Raabová, klavírní spolupráce Masako Nakajima-Snítilová
J. S. Bach: Sonáta g moll (Adagio) - Veronika Mičková
G. Ph. Telemann: Koncert G dur (Allegro) - Merle Hartmann
A. Vivaldi: Dixit Domine, Virgam virtutis tue, Gloria in D, Laudamus te - Monika Pospíšilová, Monika Dopitová, Veronika Mičková, Denisa Štěchová

11:00 klavír

ZUŠ P. Kalety Český Těšín, Danuta Cechlová, Lenka Troszoková
A. Corelli: Adagio, J. Krieger: Bourrée - Tobiáš Hric
J. S. Bach: Dvojhlasá invence č. 14 - Mateusz Wantula
D. Scarlatti: Aria, G. F. Händel: Courante - Ivana Guznarová
ZUŠ B. Smetany Karviná, Danuta Cechlová, Halina Heinzová
J. S. Bach: Trojhlasá sinfonie č. 15 - Kateřina Dvorská
J. S. Bach: Menuet - Bára Bojceňuková
F. le Couppey: Bourré, J. Ph. Rameau: Menuet - Anna Najder
J. F. Dandrieu: Gavotta in forma di rondo - Jan Edward Strumpf
G. F. Händel: Chaconne, F. Couperin: Masky - Barbora Konůpková
G. F. Händel: Passacaglia - Kryštof Konůpek
D. Scarlatti: Sonáta G dur - Aneta Gvuzdová
J. S. Bach: Preludia č. 2, 3 - Petr Pánek
J. S. Bach: Trojhlasá sinfonie č. 15 - Ema Trávníčková
J. Ch. Bach: Rondo - Ema Trávníčková, Kira Garcia N´Dua
G. F. Händel: Menuet s variacemi - Denisa Gvuzdová
Církevní konzervatoř Opava, Lukáš Poledna, Oriana Šenfeldová
J. S. Bach: Preludium a fuga As dur - Iveta Růžičková
J. S. Bach: Preludium a fuga B dur - Lenka Havlátová
J. S. Bach: Preludium a fuga D dur - Anna Řezníčková
J. S. Bach: Preludium a fuga b moll - Markéta Komarová
J. S. Bach: Preludium a fuga c moll - Hana Zechová

13:00 housle, příčná a zobcová flétna

Soubor Housličky ZUŠ Nový Jičín, Jan Machander
A. Corelli: Sarabande, H. Purcell: Trumpet air, Prelude, J. Ph. Rameau: Gavotte - Sára Fejtová, Marie Hoppová, Klára Horáková, Marco Campos
Aguilar, Jakub Janýška, Libor Kudělka, Anna Matušů, Natálie Kovarčíková, Barbora Pilná, Tereza Poláčková
ZUŠ Nový Jičín, Jan Machander, Pavla Sungová, klavírní spolupráce Veronika Škrobáková
G. F. Händel: Variace - Marco Campos Aguilar
G. Ph. Telemann: Fantasie č. 6 pro flétnu sólo (Dolce) - Radka Prokopová
J. B. de Boismortier: Sonáta pro dvě flétny op. VI. č. 6 (Doucement, Gavotte) - Eva Nejezchlebová, Radka Prokopová
G. Samartini: Sonáta d moll pro 2 flétny a continuo (Adagio, Allegro) - Eliška Oborná, Barbora Uhlířová
ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku, Ilja Sochová, klavírní spolupráce Petr Hanousek
J. S. Bach: Air - Alena Mlýnková
B. Finger: Sonáta F dur (Allegro, Adagio, Allegro) - Anna Zajícová
J. B. Loeillet: Sonáta F dur (Largo, Allemande.Vivace) - Jana Beránková
H. Purcell: Kánon pro 3 altové zbc. flétny - Alena Mlýnková, Anna Zajícová, Jana Beránková
Církevní konzervatoř Opava, Jana Polednová
J. S. Bach: Sonáta Es dur - Eva Bradávková

14:00 varhany, klavír, varhanní pozitiv, cembalo

ZUŠ Žerotín Olomouc, Vladimír Sobotka
D. Buxtehude: fantasie Wie schön leuchtet uns der Morgenstern (část), J. Pachelbel: Ciaccona f moll - Prokop Steiner
Italský anonym: Largo, Concertino - Jakub Rozsypal
Církevní konzervatoř Opava, Mário Sedlár
J. S. Bach: Fantasie a fuga c moll BWV 537 - Jozef Vaško
ZUŠ Žerotín Olomouc, Jitka Kocůrková, Hana Švajdová
F. Couperin: Premier Prélude (L´Art de toucher le Clavecin), Menuet - Martina Fialová
F. Couperin: Trosiéme Prélude (L´Art de toucher le Clavecin), L. C. Daquin: Le Coucou - Pavla Fialová
J. S. Bach: Preludium (Anglická suita a moll) - Eliška Michalíková
Církevní konzervatoř Opava, Mário Sedlár, Lukáš Kubenka, Izabela Kožaná Manderla
J. K. Vaňhal: Praeambulum II - Kristína Gabčová
J. K. Kuchař: Largo g moll, Preludium C dur - Markéta Husová
anonymus (připisováno B. M. Černohorskému): Fuga in a - Jiří Kutálek
J. J. Froberger: XIII toccata - Markéta Husová

15:00 kytara, sólový a komorní zpěv

ZUŠ V. Kálika Opava, Lenka Lebedová
E. G. Baron: Suita a moll (Allemande, Bourrée) - Eliška Jelínková
Církevní konzervatoř Opava, Andrea Škarbová, Barbora Habustová, Zdeněk Kapl, Jiří Šikula
korepetice Magdalena Maria Rainko, Masako Nakajima-Snítilová, Lukaš Kubenka
F. Gasparini: Lasciar d´amarti - Karin Čadanová
G. B. Pergolesi: Stizzoso, mio stizzoso z opery La serva padrone - Beata Kantorová
G. F. Händel: arie Teodaty z opery Teodata - Jana Kempová
A. Scarlatti: Violette - Daniela Jeníková
G. Caccini: Tu chai le penna - Monika Pospíšilová
J. S. Bach: Magnificat, Et exultavit - Monika Dopitová
Ch. W. Gluck: Che farò senza Euridice z opery Orfeus a Euridice - Alena Gregůrková
Ch. W. Gluck: Gli sguardi trattieni z opery Orfeus a Euridice - Markéta Berková
Ch. W. Gluck: Komm und vertrau meiner Treue z opery Orfeus a Euridice - Vendula Vašková, Jana Kempová
A.Vivaldi: Crucifixus, Credo - sbor řídí Zdeňka Dulajová

16:00 učitelé ZUŠ a komorní soubory

Soubor Barocco Aggiornato ZUŠ Tišnov, Dagmar Fišerová, Jaroslav Halouzka, Marek Kubát
J. B. Lully: Ritournelle, Laisser calmer votre colére, Passacaille, Mortels, vivez en paix z opery Persée
J. S. Bach: Preludium, Presto, Allemande, Courante BWV 996 – Jiří Meca, kytara, ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku
J. J. Quantz: Giga G dur, Courante e moll - Pavla Sungová, traverso – ZUŠ Nový Jičín
G. Ph. Telemann: Cantabile a Scherzando z Kánonické sonáty č. 5 - Veronika Macášková, Jan Machander, housle, ZUŠ Nový Jičín
J. S. Bach: Francouzská suita c moll - Vladimír Sobotka, klavír, ZUŠ Žerotín, Olomouc
L. Couperin: Suita - Jitka Kocůrková, cembalo, ZUŠ Žerotín Olomouc
J. S. Bach: Toccata e moll BWV 914 - Hana Švajdová, klavír, ZUŠ Žerotín Olomouc
F. Couperin: Duo Sol Major - Anna Sedláčková, Petra Machková Čadová, violoncello, ZUŠ Uničov
J. P. Barriére: Sonate I. - Petra Machková Čadová, violoncello, Petra Galasová, kytara, ZUŠ Uničov
Kytarový soubor ZUŠ V. Kálika Opava, Lenka Lebedová
J. S. Bach: Fragment z kantáty, G. F. Händel: Menuet


Ċ
Petr Václav Michna,
24. 3. 2012 2:31
Ċ
Petr Václav Michna,
24. 3. 2012 2:31