Mgr. art. Miroslav Maňoušek

manousek@zusnj.cz

Mgr. art. Miroslav Maňoušek – Navštěvoval Církevní konzervatoř v Opavě, kde u pedagoga Tomáše Thona studoval hru na varhany. Aktivně se účastní varhanních interpretačních kurzů u proslulých pedagogů a koncertních mistrů u nás i v zahraničí a se zájmem se věnuje hře staré hudby (varhanní pozitiv, cembalo), ve které se zdokonalil u Petera Zajíčka (SK) a Lukáše Vendla (ČR) aj.. Zúčastnil se varhanních interpretačních soutěží v Opavě (Petra Ebena) a v Brně (Leoše Janáčka). Bakalářské studium absolvoval na VŠMU v Bratislavě pod pedagogickým vedením Imricha Szabó a magisterské studium ukončil u profesora Jána Vladimíra Michalka. Věnuje se také hudební kompozici, kterou studoval u slovenského skladatele Ľuboše Bernátha.

V Římskokatolické farnosti Frýdek působí jako hlavní varhaník ve farním kostel sv. Jana Křtitele a v bazilice Navštívení Panny Marie, sbormistr frýdeckého chrámového sboru, 2. sbormistr a korepetitor sboru Smetana ve Frýdku-Místku. Aktivně koncertuje sólově nebo v komorním obsazení, případně jako korepetitor různých sborů. Je zakládajícím členem barokního souboru Musica Mysteriosa.

Na ZUŠ v Novém Jičíně působí jako učitel hry na klavír a korepetitor.

Comments