Hudební obor‎ > ‎Učitelé‎ > ‎

Miroslava Vozarová

*1952

vozarova@zusnj.cz

Studium klavíru zahájila na Lidové škole umění v Ostravě-Porubě. Své znalosti si rozšířila na Ostravské konzervatoři v Ostravě pod vedením pana Prof. Zdeňka Duchoslava. Nové poznatky čerpala i z celé řady kurzů a seminářů. Klavírní hru a hudební nauku vyučovala na LŠU v Ostravě, v Martině a Příboře. Individuálním přístupem ke každému žákovi a úzkou spoluprací s jeho rodiči dosahuje zapálení žáků pro hru na klavír a tím i celkově stabilních velmi dobrých výsledků. Vede školní notový archiv.