Hudební obor‎ > ‎Učitelé‎ > ‎

Michaela Sedoníková

    *1982
    sedonikova@zusnj.cz

  Narodila se v Novém Jičíně. Spojitost se ZUŠ v Novém Jičíně začala již od dvanácti let, kde se pod vedením Marcela Juříka učila hře na kytaru a pod taktovkou Josefa Zajíčka i sborovému zpěvu. Tomuto předcházel tříletý kurz hry na zobcovou flétnu u Věry Brázdové. Zpívání ve sboru Ondrášek zůstala věrná nejen během studia na Gymnáziu v Novém Jičíně, ale i dále jako studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterský titul v oboru Učitelství pro střední školy – matematika a hudební výchova obdržela v roce 2006. Od roku 2001 působila jako asistentka v přípravných sborech Ondrášku, což v září  2006 vyústilo do funkce sbormistryně těchto přípravných sborů (Hrášek, Rarášek). Od téhož roku zároveň vyučuje M a Hv na ZŠ Tyršova v Novém Jičíně. Své vzdělání prohloubila bakalářským studiem Muzikologie na Filosofické fakultě UP v Olomouci, které v roce 2010 zdárně ukončila. Pravidelně se zúčastňuje kurzů pro sbormistry, pořádaných MK Nipos-Artamou, kde pod vedením renomovaných lektorů z různých oblastí sborového života (např. Jurij Galatenko, Marek Valášek, Jiří Skopal, Tomáš Motýl, Jaroslava Macková aj.) svou sbormistrovskou odbornost rozšiřuje.