Hana Vrabcová, DiS.

vrabcova@zusnj.cz

Hana Vrabcová se narodila 9.2. 1982. LŠU, obor hra na housle, navštěvovala ve Fulneku. V letech 1993 - 2000 studovala na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci. Obor hra na housle absolvovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě v letech 2000 - 2006 ve třídách Mgr. Pavla Vítka a později MgA. Jakuba Černohorského. V roce 2002 nastupuje jako učitelka houslí v ZUŠ Bílovec. Od roku 2003 působí v ZUŠ Nový Jičín, kde vyučuje hru na housle a přípravnou hudební výchovu.
Comments