Aktuálně‎ > ‎

Aktuálně-organizační opatření v souvislosti s epidemiologickou situací

přidáno: 6. 7. 2020 0:53, autor: jan machander   [ aktualizováno 8. 4. 2021 10:06 ]

Od pondělí 12. dubna 2021 i nadále pokračujeme v distanční výuce ve všech oborech s výjimkou:

  1. výuky žáků v hudebním oboru v předmětech s individuální výukou.
  2. individuálních konzultací (jeden pedagog - jeden žák), které budou realizované po předchozím schválení ředitelem školy.
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN je do budovy školy podle výše uvedených výjimek umožněn vstup žáků bez podstoupení vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. 

Při přítomnosti žáků ve škole dle uvedené výjimky v bodech 1) a 2), případně přítomnosti dalších osob je třeba dodržovat následujících opatření:
  1. žáci a vstupující osoby nevykazují příznaky podezření na onemocnění COVID-19 
  2. žáci mají povinnost nosit ochranu obličeje dle platných nařízení (pro žáky do 15 let včetně  zdravotnickou rouškuod 16 let respirátor) po celou dobu pobytu ve škole
  3. v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (hra na dechové nástroje), mohou žáci jej sundat.
  4. všichni zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit ochranu obličeje dle platných nařízení po celou dobu pobytu ve škole (respirátor FFP 2 nebo KN95). 
  5. vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy,
  6. vstup do budovy pro žáky v individuální výuce a individuálních konzultacích bude v následujícím období možný pouze osobním převzetím vyučujícího u hlavního vstupu do budovy - je nezbytně nutné dbát na dodržování hygienických opatření (dezinfekce, mytí rukou, větrání ad.)

Comments